Meteen naar de inhoud

brandwering voor betere brandpreventie en hogere brandveiligheid

Brandweer en verzekering stellen steeds strengere eisen aan brandpreventie en brandveiligheid.

Brandveilig bouwen is een zaak van details. Kleine details kunnen grote investeringen

in veiligheid tenietdoen; ook de doorvoeringen die gemaakt worden bij het aanleggen van leidingsystemen,

kabelgoten en luchtkanalen moeten brandwerend afgesloten zijn.

 

Compartimentering.

Om brand beheersbaar te houden stelt het Bouwbesluit eisen aan de weerstand tegen branddoorslag

en brandoverslag tussen brandcompartimenten. Een pand wordt opgedeeld in

brandcompartimenten, en rookcompartimenten. Dit verhindert dat

een brand zich ongelimiteerd kan verspreiden.

 brandscheidingen houden de brand beheersbaar, stellen de gebruikers van het gebouw in staat veilig

te vluchten en geven de brandweer de mogelijkheid te blussen en reddingswerk te doen.