Meteen naar de inhoud

BTW VERLAAGD

Praktijkinformatie

Verlaagd btw-tarief op renoveren en verbouwen woningen

Het kabinet en de oppositiepartijen hebben bij de begrotingsonderhandelingen opnieuw besloten tot verlenging voor het lage btw op onderhoud en renovatie. Dit besluit moet na de begrotingsonderhandeling op Prinsjesdag nog formeel bekrachtigd worden.

In het woningmarktakkoord dat woensdag 13 februari 2013 tot stand is gekomen, is afgesproken dat het btw-tarief wordt verlaagd op arbeidskosten bij renovatie en herstel van bestaande woningen.
De btw op arbeid  is per 1 maart 2013 verlaagd van 21% naar 6%. Het gaat hier om een tijdelijke maatregel, die dus loopt tot 1 juli 2015. Het verlaagde percentage geldt voor de arbeidscomponent van de definitieve factuur van verbouw en onderhoud van woningen die ouder zijn dan twee jaar. Het verlaagde tarief wordt ook toegepast op de arbeidskosten van de in opdracht van een opdrachtgever op maat gemaakte goederen. Deze goederen kunnen in eigen werkplaats, maar ook op de locatie zelf vervaardigd worden.

De regeling is wat ruimer ten opzichte van de regeling voor 2010/2011. Nieuw is dat ook architecten, die de verbouwing van een woning begeleiden onder het lagere belastingtarief vallen. Aanleg van tuinen valt ook onder de nieuwe regeling, evenals de verbouw van kadegebonden woonboten.
Het moment waarop de dienst wordt afgerond, is bepalend voor toepassing van het verlaagde btw-tarief. Het werk dient afgerond te worden in de periode van 1 maart 2013 tot 1 juli 2015.

Besluit verlaagde btw-tarief

Op de website van de Rijksoverheid kunt u het besluit van 28 februari 2013 en de bijlagen downloaden. De eerste bijlage is opgenomen achter het besluit van 28 februari 2013, de tweede bijlage is apart opgenomen onder de bijlagen. De tekst zal op korte termijn geactualiseerd worden naar aanleiding van de goedkeuring door de Eerste Kamer op 17 december 2013.

In artikel 5 van het besluit verlaagde btw-tarief wordt verwezen naar een nadere toelichting op de Omzetbelasting. In dit document (op blz. 68) wordt ook omschreven wat verstaan dient te worden onder het begrip woning en over hoe de leeftijd van de woning berekend dient te worden.

Overige bouwgerelateerde 6% BTW-regelingen

Naast het hierboven vermelde tijdelijk verlaagde BTW-tarief op verbouwen renoveren van woningen, zijn er nog een aantal bouwgerelateerde werkzaamheden die onder het 6% BTW tarief vallen:

Isoleren van woningen

De arbeidskosten bij het energiebesparend isoleren van vloeren, muren en daken bijwoningen ouder dan 2 jaar, vallen onder het 6%-tarief. Isolatiemateriaal is bijvoorbeeld glaswol, steenwol en piepschuim. Het gaat hier dus niet om ramen, deuren, kozijnen en beglazing. Ook riet geldt niet als isolatiemateriaal.

Vanaf 1 januari 2014 geldt het 6%-tarief ook voor de arbeidskosten bij het aanbrengen van (isolatie)glas.

Voorwaarde is dat de Rc-waarde (de warmteweerstand) van de scheidingsconstructie minimaal voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit.

Vanaf 1 januari 2014 vallen alle gebruikte materialen onder het 21% BTW-tarief.

Klik hier voor meer informatie op de website van de Belastingdienst
Schilderen

Het schilderen van woningen ouder dan 2 jaar valt onder het 6%-tarief. Hieronder vallen ook het voorbereiden van het schilderwerk, voorbehandelingen en de gebruikte materialen.

Klik hier voor meer informatie op de website van de Belastingdienst
Stukadoren van woningen

Het stukadoren van woningen ouder dan 2 jaar valt onder het 6%-tarief. Hieronder vallen ook het voorbereiden van het stukadoorwerk, voorbehandelingen en de gebruikte materialen.

Klik hier voor meer informatie op de website van de Belastingdienst
Tot slot geldt het 6% BTW-tarief ook voor het behangen (klik hier voor meer informatie) en het schoonmaken (klik hier) van woningen.

Overigens geldt voor alle regelingen dat werkzaamheden die te ver afstaan van de vermelde werkzaamheden, niet onder het 6% BTW-tarief vallen. Voorbeelden hiervan kunt u vinden op de website van de Belastingdienst onder de betreffende regeling.

 

Bron:http://www.bouwendnederland.nl/praktijkinformatie/verlaagd-btwtarief