Meteen naar de inhoud

ZZP’ers scoren bovengemiddeld

Onderzoek : ZZP’ers scoren bovengemiddeld

 

Bron: Nieuwsbrief MKB en ondernemerschap | Datum van publicatie: 14-06-2012

Onder zzp’ers zijn meer voorstanders dan tegenstanders voor hantering van een omzetcriterium om de hoogte van de zelfstandigenaftrek te bepalen. Dit blijkt uit onderzoek van Panteia/EIM. Verder blijkt dat zzp’ers bovengemiddeld scoren op de schaal voor ondernemende houding. Dit blijkt ook uit hoe zzp’ers presteren in recessietijd. Zij zitten niet bij de pakken neer.

Glijdende schaal Momenteel heeft een zzp’er recht op zelfstandigenaftrek wanneer deze minimaal 1.225 uur per jaar aan het feitelijk drijven van zijn of haar onderneming besteedt. Dit komt neer op gemiddeld circa 25 uur per week. De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen om te kijken naar alternatieven voor het urencriterium. Daarin is voorgesteld om het urencriterium te vervangen door bijvoorbeeld een omzetcriterium met een glijdende schaal. Men zou dan bij een omzet van meer dan € 10.000 per jaar recht hebben op honderd procent zelfstandigenaftrek en bij een omzet van minder dan € 10.000 naar rato. Aan de respondenten is gevraagd of zij het eens of oneens zijn met de voorgestelde wijziging. De helft ondersteunt het voorstel, 11% is neutraal en 22% is tegen. Een deel heeft zijn of haar mening niet kenbaar gemaakt (17%). Ook zelfstandigen die momenteel wel aan het urencriterium voldoen, maar niet (volledig) aan deze mogelijke invulling van een omzetcriterium, zijn in meerderheid voor aanpassing.

Ondernemen Verder blijken zzp’ers ondernemende types te zijn. Zij scoren bovengemiddeld op de schaal voor ondernemende houding. De ondernemende houding is gemeten door te kijken naar de innovativiteit, de risicobereidheid en de proactiviteit van zzp’ers. Een proactieve houding is bij zzp’ers het sterkst aanwezig en zij blijken ook te beschikken over een innovatieve houding. De mate waarin zij bereid zijn om risico’s te nemen is relatief laag. In deze tijden is een ondernemende houding welkom, want zzp’ers hebben het niet makkelijk. Zij zitten echter niet bij de pakken neer. Iets meer dan de helft ondervindt negatieve gevolgen van de huidige moeilijke economische omstandigheden. Uit de resultaten valt af te leiden dat zzp’ers in 2011 meer tijd hebben gestoken in het bedrijf, terwijl zij globaal hetzelfde inkomen hebben gerealiseerd. Als gevolg van de recessie is het aantal niet-declarabele uren gemiddeld circa 6 uur hoger uitgevallen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *